Histogram & din kamera

Vad är ett histogram?

Enligt Wikipedia är det ett sätt att ge överblick över hur en ganska stor grupp objekt (i vårt fall bildpunkterna i fotografiet) fördelar sig på de förekommande värdena i en viss mätning. När det handlar om ett fotografiskt histogram, anger denna mätning ljusstyrkan av varje bildpunkt på en skala som går från helt svart till helt vitt. På exemplet nedan finns det några få riktigt mörka skuggor på vänster sidan av histogrammet. Sedan följer många mellantoner och till sist lite färre ljusa områden på höger sida. Allmänt kan man säja att detta histogram motsvarar ett lite mörkare fotografi.

Illustration av en kamera framför ett histogram
Vad är ett histogram?

Behöver man ett histogram?

Man ser ju hela motivet i kamerans display! Varför skulle man då också titta på denna svart/vita berg-och-dalbanan? Det är sant att du ser hela fotografiet i displayen och det hjälper oerhört mycket för att skapa en vacker bildkomposition. Men det är en helt annan sak att korrekt bedöma fotografiets exponering på en så liten skärm. Att undersöka alla ljusa och mörka områden under olika ljusförhållanden är svårt och kräver tid. Dessutom kan du inte vara säker på att fotot är rätt exponerat förrän du tittar på det i originalstorlek. Om du då snabbt behöver veta hur ditt fotografi är exponerat, är histogrammet ett enkelt och värdefullt verktyg. Här nedan hittar du ett lite enklare histogram för att förklara hur det fungerar. Tänk dig att varje får representerar en bildpunkt i ditt fotografi, skillnaden är bara att din kamera sannolikt handskas med en flock på några miljoner bildpunkter.

Illustration - hur fungera ett histogram
Ett lite enklare histogram som visar hur många ljusa eller mörka får du har.

Hur läser man ett histogram?

För att ha nytta av histogrammet behöver du först lära dig att tyda dessa märkliga toppar och dalar i svart och vitt. Man kan säga att varje fotografi är en samling av ljusa och mörka områden. Samspelet mellan dessa områden och färgen i fotografiet, skapar i slutändan bilden du ser. Ditt fotografi kan alltså innehålla ljusinformation från helt svart till helt vitt (från inget ljus till enbart ljus) och en massa nyanser där emellan. Tänk dig nu att man räknar alla dessa olika ljusnyanser och avbilder dem i en tabell eller ett histogram. Du läser histogrammet genom att se om topparna samlas på vänster eller höger sida av diagrammet. Genom det får du veta om det finns mer information i skuggorna eller i de ljusa områdena i ditt fotografi.

Fotografi histogram, från mörkt till ljus
Histogram, det svarta området motsvarar fotografiets bildpunkter sorterade efter ljusstyrka, från mörkt till ljust

Hur använder man histogrammets information?

Egentligen är det ganska enkelt. Du kan vara säker på att ditt fotografi är rätt exponerat , så länge histogrammet inte bildar en stigande linje mot vänster eller höger. Det innebär att alla ljusa områden inte är helt vita och alla skuggor inte är helt svarta. Men det finns situationer där man inte kan undvika att tangera histogrammets ytterkanter, till exempel när du fotograferar en scen med stora kontraster (t.ex. mot solen eller andra ljuskällor). Om du fotograferar i RAW-format kan du senare finjustera exponeringen vid datorn. Men den bildinformation du har förlorat på grund av fel exponering kan inte ens den bästa datorn i världen återställa. Så det är värt att ibland titta på histogrammet. Du kommer att blir mer nöjd när du ser dina fotografier på datorn eller när du skriver ut dem i större format.

Histogram normalt exponerat
Normalt exponerat fotografi med ett histogram som använda kamerans hela ljuskänslighet, från mörk till ljus (klicka här om du vill veta mer om fotografiet)
Histogram underexponerat
Underexponerat  fotografi med ett histogram som har sina toppar på vänstersidan (klicka här om du vill veta mer om fotografiet)
Histogram överexponerat
Överexponerat eller utbränt fotografi där histogrammets toppar koncentreras på högersidan (klicka här om du vill veta mer om fotografiet)

Jag borde också nämna att man ibland vill ha en helt svart eller vit bakgrund. Till exempel när man tar produktfoton eller studiobilder. Eller tänk dig att du vill att motivet bara syns som en silhuett. Då kan du inte undvika att histogrammets tyngdpunkt flyttas långt till vänster eller höger på displayen. Det är alltså som alltid med fotografering, inga fastskrivna lagar, du bestämmer själv vilken effekt som passar bäst till det du vill säga med ditt fotografi.

Histogram svart bakgrund
Histogram som har sina toppar på vänstersidan, på grund av en önskad svart bakgrund (klicka här om du vill veta mer om fotografiet)
Histogram vit bakgrund
Histogram som har sina toppar på högersidan, på grund av en önskad vit bakgrund (utbränd) (klicka här om du vill veta mer om fotografiet)

Liknande artiklar…

Tillbaka till toppen
Translate »