Bildkomposition & fotografi

Inledning

Det har nog hänt oss alla att vi tittat genom ett album och fastnat för ett fotografi. På något sätt blev vi nyfikna och tänkte: Vad vackert eller uttrycksfullt det är, det fångade vår uppmärksamhet. Din blick dröjde kanske kvar en stund vid bilden men sedan bläddrade du vidare. Har du någon gång funderat över vad det var som du fastnade för? Varför du blev nyfiken? Varför just detta fotografi väckte din uppmärksamhet? Det beror förmodligen till stor del på bildens komposition.

Ett fotografi är så mycket mer än bara motivet. Det består av linjer och linjerna blir former. Du kan upptäcka olika ytor och mönster överallt runt dig. Genom valet av skärpa, perspektiv, eller upprepning av liknande objekt kan du skapa djup i ditt fotografi. Sammanfoga alla, eller några av dessa element för att skapa en uttrycksfull eller harmonisk bildkomposition.

Kan det verkligen vara så viktigt med all denna teori? Ja, definitivt! Tänk dig en kompositör som vill skriva ett musikaliskt mästerverk. Men han vet inte hur ett piano låter tillsammans med en violin eller en trumpet med en trumma. Alla instrument får spela så högt eller lågt de vill. Sedan börjar han blanda alla ljud hej vilt och skriver ner några noter på ett papper. Han känner förvisso noterna i sig själv, men att det blir en melodi genom att ordna dem harmoniskt vet han inte. Vad skulle det bli för ett mästerverk?

Likaså är det med att skapa en bra bildkomposition. Det är till stor hjälp att vara medveten om alla element som finns i ditt fotografi och hur de bilder kontraster eller harmonierar med varandra. Människans öga letar sig till exempel från mörkt till ljust, från suddigt till skarpt, från färglöst till mättat, från kontrastlöst till kontrastrikt osv. Genom att använda några av dessa informationer har du möjligheten att leda betraktarens blick dit du vill. Låt oss då börja med att titta på några element som kan påverka din bildkomposition.

Linjer

Illustration bildkomposition av raka och svängda linjer
Illustration av svängda och raka linjer

Egentligen finns det bara två typer av linjer – raka och svängda. Raka linjer är för det mesta skapade av människor och förmedlar en känsla av stabilitet och ordning. Däremot förekommer svängda linjer oftast i naturen och kan ge ett mjukt eller sensuellt intryck. Bådadera har stort inverkan på hur ditt fotografi uppfattas av betraktaren.

Bildkomposition - svängda, mjuka linjer
Svängda, mjuka linjer (klicka här om du vill veta mer om fotografiet)
Bildkomposition - svängda, mjuka linjer
Mer svängda mjuka linjer (klicka här om du vill veta mer om fotografiet)

Linjerna kan leda blicken genom ditt fotografi, till det område som du tycker är viktigast. Men likaså kan de leda bort betraktarens uppmärksamhet från huvudmotivet. I det sammanhanget är det bra att veta, att när vi tittar på en bild, börjar vi med att rikta blicken på det övre vänstra hörnet och ”läsa” bilden i ett svep från vänster till höger, som när vi läser i en bok.

Bildkomposition - raka linjer
Raka linjer som ger intryck av ordning och stabilitet (klicka här om du vill veta mer om fotografiet)

Beroende på motivet kan linjerna komma från många håll och korsa varandra, eller utgå från ett centrum, som strålar. Så bildas många geometriska former som kan framträda olika mycket beroende på linjernas styrka.

Bildkomposition - strålformade linjer
Korsande och strålformade linjer kan förmedla energi eller rörelse (klicka här om du vill veta mer om fotografiet)

Raka linjer kan man dela i vertikala , horisontella och diagonala. Horisontella linjer förmedlar ofta stabilitet eller lugn, till exempel där havet möter himlen. Men man får vara lite försiktig med var man placerar horisonten i fotografiet. För om du lägger den precis i mitten, finns risken att du delar bilden i två lika delar som kämpar om uppmärksamheten. Eller bilden blir så lugn att det är tråkigt att titta på. I de flesta fallen är det mycket bra att använda sig av ”tredjedelsregeln” eller ”det gyllene snittet”. Men självklart finns det undantag, det är ju du som vill förmedla det du ser, och inte det en lärobok säger.

Bildkomposition - horisontella linjer
Horisontella linjer skapar lugn och ro (klicka här om du vill veta mer om fotografiet)
Bildkomposition - linjer och speglingar
Spegling placerat i mitten för att förstärka känslan av symmetri (klicka här om du vill veta mer om fotografiet)

I naturen stöter man inte så ofta på riktigt raka vertikala linjer. Möjligtvis kan man hitta vissa stenformationer eller växter som strävar mot solljuset eller ett vattenfall. Men om du är i ett bebyggt område finns det otaliga exempel på vertikala linjer: pelare, hus, en fyr, en flaggstång, staket och så vidare. Dessa linjer förmedlar styrka och uppåtsträvande, inte alls det lugn en horisontell linje kan åstadkomma. Du ser det enkelt om du fotograferar en stående eller liggande person. Det är väl klart vem av de två som utstrålar mer styrka, kraft och stadighet eller lugn och ro?

Bildkomposition - raka vertikaler linjer
Exempel på raka vertikaler linjer i naturen (klicka här om du vill veta mer om fotografiet)
Bildkomposition - raka vertikaler linjer
Exempel på raka vertikaler linjer i naturen (klicka här om du vill veta mer om fotografiet)

Diagonala linjer har mest energi, de får vår hjärna att arbeta lite extra. De är ju varken liggande eller stående, balansen är rubba, stabiliteten har gått förlorad. Tänk till exempel på bokstaven ”Z” i vårt alfabet, den är lite kaxig. Dess energi kommer från att två lugna horisontella linjer sammanfogas av en bråkig diagonal linje. Men genom att använda dessa effekter kan man skapa väldigt dynamiska, spännande och fängslande fotografier.

bildkomposition_23
Diagonala linjer som ger fotografiet dynamik och energi (klicka här om du vill veta mer om fotografiet)
Bildkomposition - diagonala linjer
Diagonala linjer som ger fotografiet dynamik och energi (klicka här om du vill veta mer om fotografiet)

Former

Illustration bildkomposition av olika former (cirkel och trekant)
Illustration av olika former (cirkel och trekant)

En form bildas av linjer. Våra ögon är speciellt bra på att se dessa former. Vi identifierar till och med former innan vi ser färger, ytor, mönster eller andra detaljer ur ett objekt. Former kan vara geometriska figurer, som kvadrat, rektangel, cirkel, triangel, oval och många andra. Men de flesta former finns ju i naturen och de är oftast oregelbundna.

Bildkomposition - olika geometriska former
Ett fotografi kan delas upp i många geometriska former (klicka här om du vill veta mer om fotografiet)

Några exempel på raka eller kantiga former är hus, vägar, mjölkpaket, lastbilssläp eller en gammal ladugård. Sådana raka former ger en känsla av stabilitet, struktur eller ordning. Trekanter är specialister inom detta område. Tänk bara på pyramider eller på en bergstopp. De verkar stabila, uthålliga eller fokuserade ända ut i spetsen. Samtidig förlorar triangeln all sin stadighet om man vänder den upp och ner, man blir rädd att den snart tippar över åt ett eller annat håll.

Exempel på cirkelformade objekt ser vi i vårt universum, som planeterna, månen och stjärnorna. Men också här på jorden finns det massor av cirklar, till exempel en höbal, ett däck, små mynt, ögonens iris, en liten damm, vissa blomblad, bär, eller prickarna på en somrig klänning och så vidare. En obruten cirkel förmedlar känslan av helhet.

Bildkomposition - form krets cirkel
Raka och svängda linjer skapa en boll (klicka här om du vill veta mer om fotografiet)
Bildkomposition - runda former
I naturen finns det många exempel på rundade former (klicka här om du vill veta mer om fotografiet)

Dessa former definierar du genom att bestämma vilken del av objektet du tar med i bilden eller inte. Ge din fotografi lite extra ordning genom att inkludera en fyrkant, ett hus eller en ladugård. Skall bergen du fotograferar se imponerande och stabila ut, eller branta och farliga? Du kan förmedla dessa känslor genom att centrera bergen i fotografiet, flytta dem till bildens kant, eller bara ta med halva berget. Så kan du påverka hur ditt fotografi uppfattas av betraktaren. Från majestätiskt och stabilt till fallande och halkigt (från triangel till fallande diagonal linje). Genom att använda de naturliga effekterna som former framkallar i vår hjärna, kan du understryka det du vill säga i ditt fotografi.

Illustration bildkomposition: stigande och fallande linjer
Tre olika intryck på grund av valet av bildurklippet (stigande, på toppen, fallande)

Mönster & Ytor

Titta en gång åt höger, vänster eller bakom dig. Hur många ytor eller mönster ser du? En massa, eller hur? Mönster uppstår när liknande saker upprepar sig, som färger, former eller linjer. Tre upprepningar räcker för att vi kan se ett mönster – men med bara tre upprepningar blir det ofta inte så tydligt. Vår hjärna gillar flera upprepningar.

Illustration bildkomposition mönster genom upprepning
Skapa mönster genom upprepning och gör bilden intressant genom att bryta mönstret

Tänk dig till exempel en trädstubbe med många tiotals årsringar, det blir ett tydligt mönster. Eller en åker med många, många solrosor, vilken syn! Om du vill använda mönster för att fånga betraktarens uppmärksamhet, är det viktigt att tänka på några saker. För många upprepningar kan göra ett fotografi tråkigt. Till exempel skapar en bild av många små glänsande glaspärlor ett tydligt mönster. Fast det kan få betraktarens öga att irra runt på bilden utan att fastna för någon av alla dessa pärlor. Så blanda in en stor blå kula eller en liten röd pärla, en tärning eller vad som helst. Bryt mönstret! Dina fotografier blir mera intressanta om du skapar kontraster genom att bryta mönstren. Dessutom kan ett mönster leda betraktarens blick dit du vill. Till exempel längs en väg kantad av många träd, en allé. Eller du kan skapa rytm i bilden genom rullande vågor på havet.

Bildkomposition - skapa mönster genom repitition
Ett mönster skapas genom många träd längs en väg (klicka här om du vill veta mer om fotografiet)

Då vet vi nu lite mer om mönster, låt oss nu titta närmare på ytor och strukturer. Egentligen har ett fotografi ingen egen yta. Om du rör med ditt finger vid ett fotografi på en datorskärm, en mobil, en canvastavla eller i ett album, kan du inte känna strukturen eller ytan på själva motivet. Men just att veta hur något känns kan röra våra känslor. Tänk bara på beröring av en annan människans hud eller hår, en katts mjuka päls eller en bils blankpolerade lack. Föreställ dig sanden under dina fötter eller en bit is som du låter smälta i dina varma händer. Eller det där vackra sidentyget, vad lent det är, och i motsats till det den skrovliga barken av en urgammal ek.

Bildkomposition - mjuk yta
Genom det diffusa ljuset den här molniga dagen, kan man nästan känna hur mjuk mossan som växte på toppen av en avbruten gren är

Du kan inte överföra dessa egenskaper till ett tryckt fotografi. Men du kan väcka betraktarens minnen och känslor som han förknippar med strukturerna i ditt motiv. Kontrasten mellan ljus och skugga är oerhörd viktig för att få med hur en yta känns – hård eller mjuk, blöt eller torr, len eller grov. Hårda ytor, till exempel, syns bra i starkt sidoljus. Ytor som skall återspegla hur len eller mjuk strukturen är, trivs bäst med diffust ljus. Varje typ av yta eller struktur behöver sitt speciella ljus för att på bästa sätt framhäva dess egenskaper. Genom att ta kort under olika ljusförhållanden lär man sig snabbt vilket ljus som passar till vilket objekt.

Djup & Perspektiv

Illustration bildkomposition perspektiv och djup
Välja ett perspektiv som ger ögat intrycket av djup (förgrunden, mitten och bakgrunden)

Om vi pratar om djup eller tredimensionalitet i våra foton är det egentligen en optisk illusion. För ett fotografi är bara tvådimensionellt, med andra ord är det helt platt. Men med hjälp av det perspektiv vi väljer, kan vi lura betraktarens öga och skapa djup. Ordet ”perspektiv” definieras som hur objekten förhåller sig gentemot varandra ur en viss synvinkel.

Bildkomposition - skapa djup genom perspektiv
Många broelement som egentligen är lika stor men på fotografiet minskar de undan för undan, detta skapa djup (klicka här om du vill veta mer om fotografiet)

Tänk dig att du står framför en rad med 10 träd. Om du fotograferar dessa rakt framifrån, ser alla ungefär lika stora ut. Men om du ställer dig nära det första trädet i raden och tar kortet från sidan, kommer du att se att de första träden verkar jätte stora, och att de följande undan för undan blir mindre och mindre. Din hjärna vet att alla träden borde vara ungefär lika stora, därför sänder den information till dig att det finns djup i bilden, en illusion.

Bildkomposition - helt olika motiv genom positions ändrin
Genom att ändra din position ändra du inte bara perspektivet, utan hela ditt fotografi. (klicka här om du vill veta mer om fotografiet)

Det enda sättet att ändra ditt perspektiv är att ändra din position eller kamerans position, rör på dig! Lägg dig på mage, huka dig ner eller ställ dig på tå med kameran lyft högt över huvudet. Gå till vänster, höger eller runt till andra sidan. Går så nära du kan eller några steg bakåt! Visst, ibland kan det se pinsamt ut – men det är värt det.

Bildkomposition - skapa djup genom positions ändrin
Detta fotografi är ett exempel på vilka perspektiv kan visar sig om man våga lägga sig på marken och inte är räd för att blir lite blött eller frysen (klicka här om du vill veta mer om fotografiet)

Föreställ dig en liten stuga på fjället. På några hundra meters håll verkar den liten och obetydligt, framför alla höga berg i bakgrunden. Men gå fram till stugan, gå ner på knä och titta genom kameran. På grund av din positions förändring kan den lilla stugan konkurrera i storleken med de massiva bergen i bakgrunden.

Bildkomposition - leda ögat genom perspektivet
Stenarna är egentligen inte så stora och bänken inte så liten, allt är en fråga om perspektiv (klicka här om du vill veta mer om fotografiet)

Men du har flera möjligheter att skapa djup i ditt fotografi. Du har säkert sett en bild där objektet är i fokus och skarpt, medan bakgrunden är suddig. Denna effekt skapar också en känsla av djup. För hjärnan tror att det som syns tydligt är närmare betraktaren medan det otydliga områden är längre borta.

Bildkomposition - skapa djup genom oskärpa
Oskärpa i bakgrunden (klicka här om du vill veta mer om fotografiet)
Bildkomposition - skapa djup genom oskärpa
Oskärpa i bakgrunden (klicka här om du vill veta mer om fotografiet)

Ett sista tips innan du går ut och börjar komponera dina mästerverk – ta dig tid att går runt med öppna ögon. Titta noga på det du vill fotografera, från alla möjliga och omöjliga håll. Och framför allt, få klart för dig vad du vill säga med ditt fotografi. Fråga dig själv vad som fascinerar dig mest i denna scen, det är nog grunden för att ta ett bra kort.

Liknande artiklar…

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.