Bildkomposition – Balans & Symmetri

Balans

Att det är viktigt med balans märkte du säkert när du lärde dig att cykla. Men vad har balans med fotograferandet att göra? Om någon eller något är i balans då är det i jämvikt eller harmoniskt. Motsatsen till balans skulle vara kaos. Att ett foto kan vara balanserat beror på att alla objekt som är med på kortet har en viss ”vikt”. Det är som om vår hjärna analyserar fotot och bestämmer vad som är mest framträdande. ”Vikten” kan bero på storleken, färgen eller platsen objektet har i fotografiet. Till exempel skulle en stor, röd flugsvamp mitt i fotot ta över hela bilden på grund av sin ”vikt”. Även om du flyttar svampen till ett av fotografiets hörn, skulle den ändå väga tungt på grund av sin lysande röda färg.

Bildkomposition - balans
Kanoten som bara syns till hälften har ändå mera vikt än den gröna båten som man ser helt. Det beror framför allt på båtens intensiva färg. (klicka här om du vill veta mer om fotografiet)

Fotografiet nedan illustrerar hur du kan skapa balans i en scen. Himlens klara blå färg bildar en motvikt mot det intensivt gröna gräset. Fast stugan till vänster är så liten har den en stor tyngd, på grund av sin mörka färg. Men vikten blir balanserad genom molnet till höger, det gör att fotografiet verka balanserat utan att den tippar åt något håll.

Bildkomposition - balans
Tålamod (klicka här om du vill veta mer om fotografiet)

Symmetri

Symmetri kan man hitta i naturen och likaså i människoskapade objekt och föremål. Speglande ytor kan skapa symmetri där det annars inte skulle finnas någon symmetri. Tänk till exempel på en landskap som spegla sig i en glasklar sjö. Det kan vara vackert att skapa ett foto som är helt perfekt symmetriskt. Men det finns en risk att ett sådant fotografi uppfattas som tråkigt. Därför kan det vara bra att bryta symmetrin genom en liten detalj som sticka ut.

En spricka i symmetrin (klicka här om du vill veta mer om fotografiet)

Fotografiet nedan illustrerar hur du kan ger en intryck av symmetri i dina foton. De två stora stenarna täckta av is bildar en harmonisk ram eftersom deras storlek och färg är ungefär lika. De tre små stenarna i mitten låg också perfekt. Om du skulle rita en vertikal linje i fotografiets mitt skulle de två mindre stenarna hamna mittemot den lite större stenen. De båda mindre stenarna uppväger tillsammans den större stenens tyngd. Så skapas balans men ändå inte symmetri.

Bildkomposition - balans
Balansen och symmetrin kan göra ett foto lugnt och tilltalande. (klicka här om du vill veta mer om fotografiet)
Bildkomposition - symmetri
En spegling som skapar naturlig balans. (klicka här om du vill veta mer om fotografiet)
Bildkomposition - symmetri
Spegelbild (klicka här om du vill veta mer om fotografiet)

Liknande artiklar…

Tillbaka till toppen
Translate »