Bildkomposition – Balans & Symmetri

Att det är viktigt med balans märkte du säkert när du lärde dig att cykla. Men vad har balans med fotograferandet att göra? Om någon eller något är i balans då är det i jämvikt eller harmoniskt. Motsatsen till balans skulle vara kaos. Att ett foto kan vara balanserat beror på att alla objekt som är med på kortet har en viss ”vikt”. Det är som om vår hjärna analyserar fotot och bestämmer vad som är mest framträdande. ”Vikten” kan bero på storleken, färgen eller platsen objektet har i fotografiet. Till exempel skulle en stor, röd flugsvamp mitt i fotot ta över hela bilden på grund av sin ”vikt”. Även om du flyttar svampen till ett av fotografiets hörn, skulle den ändå väga tungt på grund av sin lysande röda färg.

Bildkomposition - balans
Kanoten som bara syns till hälften har ändå mera vikt än den gröna båten som man ser helt. Det beror framför allt på båtens intensiva färg. (klicka här om du vill veta mer om fotografiet)

Fotografiet nedan illustrerar hur du kan skapa balans i en scen. De två stora stenarna täckta av is bildar en harmonisk ram eftersom deras storlek och färg är ungefär lika. De tre små stenarna i mitten låg också perfekt. Om du skulle rita en vertikal linje i fotografiets mitt skulle de två mindre stenarna hamna mittemot den lite större stenen. De båda mindre stenarna uppväger tillsammans den större stenens tyngd. Så skapas balans men ändå inte symmetri.

Bildkomposition - balans
Balansen kan göra ett foto lugnt och tilltalande. (klicka här om du vill veta mer om fotografiet)
Bildkomposition - balans
Himlens klara blå färg skapar en motvikt mot det intensivt gröna gräset. Fast stugan är så liten har den en stor tyngd, på grund av sin mörka färg. Men vikten blir balanserad genom molnet till höger. (klicka här om du vill veta mer om fotografiet)
Bildkomposition - symmetri
En spegling som skapar naturlig balans. (klicka här om du vill veta mer om fotografiet)

 

Liknande artiklar…